Projekty UE


„OLA PARTS” Elżbieta Jędrzejowska realizuje projekt pt. „Uruchomienie produkcji innowacyjnego sprzęgła wielotarczowego przeznaczonego do motorsportu” w ramach działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest wdrożenie na rynek nowego produktu – sprzęgła wielotarczowego przeznaczonego do motorsportu – który stanowi innowację produktową w skali europejskiej i światowej. Realizacja projektu pozwoli znacznie zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku krajowym jak i zagranicznym. Ponadto projekt przyczyni się również do wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Całkowita wartość projektu: 446 701,43 PLN

Wartość wkładu z Funduszy Europejskich: 290 537,52 PLN